تور دهلی+آگرا+جیپور(مثلث طلایی)ویژه نوروز98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

BB

10,920,000 تومان
12,920,000 تومان
9,820,000 تومان
8,470,000 تومان
BB

BB

BB

11,920,000 تومان
14,220,000 تومان
10,380,000 تومان
8,470,000 تومان
نام هتل COUNTRY INN

CLARKS SHIRAZ

MANSINAGH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,920,000 تومان 12,920,000 تومان 9,820,000 تومان 8,470,000 تومان
خدمات BB
BB
BB
توضیحات
نام هتل (CROWN PLAZA(ROHINI

RAMADA PLAZA

CROWN PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,920,000 تومان 14,220,000 تومان 10,380,000 تومان 8,470,000 تومان
خدمات BB
BB
BB
توضیحات

تورهای مرتبط