تور 4شب وان با قطار هر هفته چهارشنبه ها

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

1,525,000 تومان
BB

1,950,000 تومان
BB

1,975,000 تومان
BB

1,980,000 تومان
BB

2,335,000 تومان
BB

2,640,000 تومان
نام هتل SARDUR

قیمت 2 تخته 1,525,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Shahmaran Resort Hotel

قیمت 2 تخته 1,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HOTEL VAN

قیمت 2 تخته 1,975,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RÖNESANS LİFE HOTEL

قیمت 2 تخته 1,980,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Elite World

قیمت 2 تخته 2,335,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Hilton

قیمت 2 تخته 2,640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات