تور 3 شب وان با قطار یکشنبه هر هفته

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

1,290,000 تومان
BB

1,470,000 تومان
BB

1,565,500 تومان
BB

1,740,000 تومان
BB

1,940,000 تومان
BB

2,165,000 تومان
نام هتل SARDUR

قیمت 2 تخته 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RÖNESANS LİFE HOTEL

قیمت 2 تخته 1,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Shahmaran Resort Hotel

قیمت 2 تخته 1,565,500 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HOTEL VAN

قیمت 2 تخته 1,740,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Elite World

قیمت 2 تخته 1,940,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Hilton

قیمت 2 تخته 2,165,000 تومان
خدمات BB
توضیحات