تور دبی 13 و 16 مرداد 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,780,000 تومان
3,210,000 تومان
-
BB

2,850,000 تومان
3,300,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

2,890,000 تومان
3,360,000 تومان
3,200,000 تومان
BB

2,950,000 تومان
3,510,000 تومان
3,260,000 تومان
BB

3,230,000 تومان
4,050,000 تومان
3,250,000 تومان
BB

3,300,000 تومان
4,250,000 تومان
3,550,000 تومان
BB

3,400,000 تومان
4,350,000 تومان
3,570,000 تومان
نام هتل Zain International

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,780,000 تومان 3,210,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Mayfair Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,850,000 تومان 3,300,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dorus Hotel Deira

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,890,000 تومان 3,360,000 تومان 3,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Landmark Hotel Riqqa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,950,000 تومان 3,510,000 تومان 3,260,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل City seasons

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,230,000 تومان 4,050,000 تومان 3,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Novotel Dubai Al Barsha

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,300,000 تومان 4,250,000 تومان 3,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Avani deira

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,400,000 تومان 4,350,000 تومان 3,570,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط