تور استانبول ویژه نمایشگاه صنایع و عمران ساختمانی

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,795,000 تومان
3,695,000 تومان
1,900,000 تومان
BB

2,965,000 تومان
4,028,000 تومان
2,435,000 تومان
نام هتل MONOPOL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,795,000 تومان 3,695,000 تومان 1,900,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,965,000 تومان 4,028,000 تومان 2,435,000 تومان
خدمات BB
توضیحات