تور پوکت بهار و تابستان 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

195 دلار
252 دلار

161 دلار
BB

231 دلار
322 دلار

175 دلار
BB

260 دلار
380 دلار

189 دلار
BB

248 دلار
336 دلار
248 دلار
192 دلار
BB

279 دلار
388 دلار
279 دلار
199 دلار
BB

290 دلار
430 دلار
290 دلار
205 دلار
BB

395 دلار
640 دلار
395 دلار
248 دلار
BB

345 دلار
533 دلار
345 دلار
232 دلار
BB

450 دلار
745 دلار
450 دلار
274 دلار
BB

490 دلار
830 دلار
490 دلار
285 دلار
BB

555 دلار
955 دلار
555 دلار
315 دلار
BB

625 دلار
1,095 دلار
625 دلار
350 دلار
نام هتل PATONG HOLIDAY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 195 دلار 252 دلار 161 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PJ PATONG

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 231 دلار 322 دلار 175 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IBIS PAFONG

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت