لوزان

رویدادها

شهری که هرگز نمی خوابد لوزان سوئیس
شهر لوزان در گشور سوئیس در کرانه ژنو قرار داد . با توجه به موقعیت این شهر و به دلیل اینکه این شهر ذر بیشتر فصول روز تایم زیادی از روز را از نور آفتاب بهره میگیرد این لغب زیبا را برای خود برگزیده است. سالیانه گردشگران زیاذی برای بازدید از شهر لوزان به گشور سودیس می آیند.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load