سیستم-تشخیص-چهره

رویدادها

راه‌اندازی اولین ترمینال بیومتریک و جایگزینی چهره به جای پاسپورت
یکی از خطوط هوایی آمریکا اقدام به راه‌اندازی اولین سیستم کامل شناسایی بیومتریک می‌کند که نیاز به بررسی گذرنامه را از بین خواهد برد.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load