تایسیز پرواز پارسیان

اقتصاد قبرس اروپایی

اقتصاد قبرس اروپایی:

اقتصاد این کشور بر پایه ی نظام آزاد بوده است.صادرات آن شامل محصولات کشاورزی (گندم ،جو،سیب زمینی و مرکبات )،میوه های مختلف،تنباکو ،محصولات صنعتی ،انواع پوشاک ،کفش و صنایع دستی می باشد و واردات آن موادخوراکی ،دام زنده ،نفت و فراورده های شیمیایی را در بر می گیرد.قبرس را می توان سومین جزیره ی وسیع دریای مدیترانه دانست که در محل برخورد سه قاره ی اروپا،آسیا وآفریقا و راه های بازرگانی اولین تاجران تاریخ باستان واقع شده است.